Οι ευεργετικές ιδιότητες των φυτών και βοτάνων είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν βότανα για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Στην Κίνα, τη Μεσοποταμία και την Ινδία η χρήση των βοτάνων ήταν πολύ διαδεδομένη, ενώ στην αρχαία Ελλάδα πολλοί έγραψαν για τα βότανα και τις ιδιότητές τους, όπως ο Αριστοτέλης, ο Θεόφραστος και ο Διοσκουρίδης. Ο Διοσκουρίδης έγραψε ένα εγχειρίδιο με περισσότερα από 600 βότανα, που παρουσίαζαν θεραπευτική και φαρμακευτική δράση.

Πολλά από τα φυτά που χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης, αποτελούν ακόμη τη βάση σύγχρονων φαρμάκων.

Σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες επιστημονικές μελέτες για τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτων και βοτάνων που περιέχει η μοναδική φόρμουλα του Detox Deotic 30

Βιβλιογραφία

Δεσμόδιο

The genus Desmodium (Fabaceae)-traditional uses in Chinese medicine, phytochemistry and pharmacology
X Ma, C Zheng, C Hu, K Rahman, L Qin - Journal of ethnopharmacology, 2011 – Elsevier

An ethnomedicinal, phytochemical and pharmacological profile of Desmodiumgangeticum (L.) DC. and Desmodium adscendens (Sw.) DC.
S Rastogi, MM Pandey, AKS Rawat - Journal of Ethnopharmacology, 2011 – Elsevier

Analgesic, anti-inflammatory and antipyretic activities of the petroleum ether fraction from the ethanol extract of Desmodium podocarpumn
ZZ Zhu, KJ Ma, X Ran, H Zhang, CJ Zheng… - Journal of …, 2011 – Elsevier

… guided isolation, identification and quantification of biologically active isomeric compounds from folk medicinal plant Desmodium adscendens using high performance …
MA Zielińska-Pisklak, D Kaliszewska… - … of pharmaceutical and …, 2015 - Elsevier … Activity-guided isolation, identification and quantification of biologically active isomeric com

Antihepatotoxic activity of a quantified Desmodium adscendens decoction and D-pinitol against chemically-induced liver damage in rats
J Magielse, T Arcoraci, A Breynaert… - Journal of …, 2013 – Elsevier

Antibacterial activities of plants from Central Africa used traditionally by the Bakola pygmies for treating respiratory and tuberculosis-related symptoms
MCY Fomogne-Fodjo, S Van Vuuren… - Journal of …, 2014 - Elsevier

Φραγκοστάφυλο

Antimicrobial effects of Finnish plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds
JP Rauha, S Remes, M Heinonen, A Hopia… - International journal of …, 2000 – Elsevier

Anti‐viral and anti‐bacterial activities of an extract of blackcurrants (Ribes nigrum L.)
K Ikuta, K Hashimoto, H Kaneko, S Mori… - Microbiology and …, 2012 - Wiley Online Library

Effects of anthocyanins and other phenolics of boysenberry and blackcurrant as inhibitors of oxidative stress and damage to cellular DNA in SH‐SY5Y and HL‐60 …
D Ghosh, TK McGhie, J Zhang… - Journal of the …, 2006 - Wiley Online Library

Γαϊδουράγκαθο

"BSBI List 2007". Botanical Society of Britain and Ireland. Archived from Evaluation of the immunomodulatory effects of five herbal plants
Z Amirghofran, M Azadbakht, MH Karimi - Journal of Ethnopharmacology, 2000 – Elsevier

Silymarin, the antioxidant component and Silybum marianum extracts prevent liver damage
E Shaker, H Mahmoud, S Mnaa - Food and Chemical Toxicology, 2010 - Elsevier

Antiproliferative and apoptotic effects of silibinin in rat prostate cancer cells
A Tyagi, N Bhatia, MS Condon, MC Bosland… - The …, 2002 - Wiley Online Library

Protective effects of the flavonoid mixture, silymarin, on fetal rat brain and liver
L La Grange, M Wang, R Watkins, D Ortiz… - Journal of …, 1999 - Elsevier

Εκουίζετο

Hepatoprotective and free radical scavenging activities of phenolic petrosins and flavonoids isolated from Equisetum arvense
H Oh, DH Kim, JH Cho, YC Kim - Journal of Ethnopharmacology, 2004 – Elsevier

Comparison of relative antioxidant activities of British medicinal plant species in vitro
D Mantle, F Eddeb, AT Pickering - Journal of Ethnopharmacology, 2000 - Elsevier

Antinociceptive and anti-inflammatory properties of the hydroalcoholic extract of stems from Equisetum arvense L. in mice
FHM Do Monte, JG dos Santos Jr, M Russi… - Pharmacological …, 2004 – Elsevier

Equisetum arvense-an aquatic vascular plant as a biological monitor for heavy metal pollution.
SN Ray, WJ White - Chemosphere, 1979 - cabdirect.org

Σπειραία

Obesity and medicinal plants
CO Moro, G Basile - Fitoterapia, 2000 - Elsevier

Antimicrobial effects of Finnish plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds
JP Rauha, S Remes, M Heinonen, A Hopia… - International journal of …, 2000 - Elsevier

Chemical, biochemical and electrochemical assays to evaluate phytochemicals and antioxidant activity of wild plants
L Barros, L Cabrita, MV Boas, AM Carvalho… - Food Chemistry, 2011 – Elsevier

The use of traditional plant medicines for non‐insulin dependent diabetes mellitus in south Texas
PH Noel, JA Pugh, AC Larme… - Phytotherapy Research, 1997 - Wiley Online Library

Τσουκνίδα

Effects of Nigella sativa L. and Urtica dioica L. on lipid peroxidation, antioxidant enzyme systems and some liver enzymes in CCl4‐treated rats
M Kanter, I Meral, S Dede, M Cemek… - Transboundary and …, 2003 - Wiley Online Library

Antiviral activity in vitro of Urtica dioica L., Parietaria diffusa M. et K. and Sambucus nigra L.
REU Manganelli, L Zaccaro, PE Tomei - Journal of ethnopharmacology, 2005 – Elsevier

Effects of Urtica dioica L. seed on lipid peroxidation, antioxidants and liver pathology in aflatoxin-induced tissue injury in rats
Z Yener, I Celik, F Ilhan, R Bal - Food and Chemical Toxicology, 2009 - Elsevier

Induction of insulin secretion by a component of Urtica dioica leave extract in perifused Islets of Langerhans and its in vivo effects in normal and streptozotocin diabetic …
B Farzami, D Ahmadvand, S Vardasbi, FJ Majin… - Journal of …, 2003 - Elsevier

Phytotherapy of hypertension and diabetes in oriental Morocco
A Ziyyat, A Legssyer, H Mekhfi, A Dassouli… - Journal of …, 1997 - Elsevier

Λάππα ή Κολλιτσίδα

In vitro anti-inflammatory effects of arctigenin, a lignan from Arctium lappa L., through inhibition on iNOS pathway
F Zhao, L Wang, K Liu - Journal of ethnopharmacology, 2009 – Elsevierc

Screening of some Siberian medicinal plants for antimicrobial activity
L Kokoska, Z Polesny, V Rada, A Nepovim… - Journal of …, 2002 - Elsevier

Metabolic profile of the bioactive compounds of burdock (Arctium lappa) seeds, roots and leaves
R Ferracane, G Graziani, M Gallo, V Fogliano… - … of pharmaceutical and …, 2010 - Elsevier

Antitubercular activity of Arctium lappa and Tussilago farfara extracts and constituents
J Zhao, D Evangelopoulos, S Bhakta, AI Gray… - Journal of …, 2014 - Elsevier

Φράξινος ή Μελία

Study of the hypoglycaemic activity of Fraxinus excelsior and Silybum marianum in an animal model of type 1 diabetes mellitus
M Maghrani, NA Zeggwagh, A Lemhadri… - Journal of …, 2004 - Elsevier

Acute effects of Fraxinus excelsior L. seed extract on postprandial glycemia and insulin secretion on healthy volunteers
P Visen, B Saraswat, A Visen, M Roller, A Bily… - Journal of …, 2009 - Elsevier

Antioxidant properties of Cortex Fraxini and its simple coumarins
CR Wu, MY Huang, YT Lin, HY Ju, H Ching - Food Chemistry, 2007 - Elsevier

Δενδρολίβανο

Antibacterial and resistance modifying activity of Rosmarinus officinalis
M Oluwatuyi, GW Kaatz, S Gibbons - Phytochemistry, 2004 - Elsevier

Experimental diuretic effects of Rosmarinus officinalis and Centaurium erythraea
M Haloui, L Louedec, JB Michel, B Lyoussi - Journal of Ethnopharmacology, 2000 – Elsevier

Comparative evaluation of the antimicrobial activities of essential oils of Artemisia afra, Pteronia incana and Rosmarinus officinalis on selected bacteria and …
T Mangena, NYO Muyima - Letters in applied microbiology, 1999 - Wiley Online Library

Use of Rosmarinus officinalis as a treatment against Streptococcus iniae in tilapia (Oreochromis sp.)
S Abutbul, A Golan-Goldhirsh, O Barazani, D Zilberg - Aquaculture, 2004 - Elsevier

Bladderwrack ή Φύκι των βράχων

Beneficial role of sulfated polysaccharides from edible seaweed Fucus vesiculosus in experimental hyperoxaluria
CK Veena, A Josephine, SP Preetha, P Varalakshmi - Food chemistry, 2007 - Elsevier

Obesity and medicinal plants
CO Moro, G Basile - Fitoterapia, 2000 – Elsevier

Hypolipidaemic activity of a polysaccharide extract from Fucus vesiculosus L.
MJ Vázquez‐Freire, M Lamela… - Phytotherapy …, 1996 - Wiley Online Library

Brown seaweed fucoidan: biological activity and apoptosis, growth signaling mechanism in cancer
K Senthilkumar, P Manivasagan, J Venkatesan… - International journal of …, 2013 - Elsevie

Πράσινο τσάι

Fermented Camellia sinensis, Fu Zhuan Tea, regulates hyperlipidemia and transcription factors involved in lipid catabolism
D Fu, EP Ryan, J Huang, Z Liu, TL Weir… - Food research …, 2011 - Elsevier

Chemoprotection: a review of the potential therapeutic antioxidant properties of green tea (Camellia sinensis) and certain of its constituents
LA Mitscher, M Jung, D Shankel, JH Dou… - Medicinal research …, 1997 - Wiley Online Library

Medicinal and therapeutic potentialities of tea (Camellia sinensis L.)–A review
AB Sharangi - Food Research International, 2009 - Elsevier

Medicinal plants of the world, volume 3: Chemical constituents, traditional and modern medicinal uses
IA Ross - 2007 - books.google.com

Anti-Trypanosoma cruzi activity of green tea (Camellia sinensis) catechins
C Paveto, MC Güida, MI Esteva, V Martino… - Antimicrobial agents …, 2004 - Am Soc Microbiol

Σπόρος Μάραθου

Determination of in vitro antioxidant activity of fennel (Foeniculum vulgare) seed extracts
M Oktay, İ Gülçin, Öİ Küfrevioğlu - LWT-Food Science and Technology, 2003 - Elsevier

Systematic evaluation of the antioxidant potential of different parts ofFoeniculum vulgare Mill. from Portugal
L Barros, SA Heleno, AM Carvalho… - Food and Chemical …, 2009 – Elsevier

Foeniculum vulgare: A comprehensive review of its traditional use, phytochemistry, pharmacology, and safety
MA Rather, BA Dar, SN Sofi, BA Bhat… - Arabian Journal of …, 2016 - Elsevier

The nutritional composition of fennel (Foeniculum vulgare): shoots, leaves, stems and inflorescences
L Barros, AM Carvalho, ICFR Ferreira - LWT-Food Science and Technology, 2010 – Elsevie

Ανανάς

In vivo antitumoral activity of stem pineapple (Ananas comosus) bromelain
R Báez, MTP Lopes, CE Salas, M Hernández - Planta medica, 2007 - researchgate.net

Modern herbal therapy for common ailments.
ZU Shariff - 2001 - cabdirect.org

Effect of ethanolic extracts of Ananas comosus L. leaves on insulin sensitivity in rats and HepG2
W Xie, W Wang, H Su, D Xing, Y Pan, L Du - Comparative Biochemistry and …, 2006 - Elsevier

Bromelain, a cysteine protease from pineapple (Ananas comosus) stem, is an inhibitor of fungal plant pathogens
B López‐García, M Hernández… - Letters in applied …, 2012 - Wiley Online Library

An in vitro study reveals nutraceutical properties of Ananas comosus (L.) Merr. var. Mauritius fruit residue beneficial to diabetes
MP Riya, KA Antu, T Vinu… - Journal of the …, 2014 - Wiley Online Library

Λάπαθο

An ethnobotanical study on the usage of wild medicinal herbs from Kopaonik Mountain (Central Serbia)
S Jarić, Z Popović, M Mačukanović-Jocić… - Journal of …, 2007 - Elsevier

“The herbs that have the property of healing…,”: The phytotherapy in Don Quixote
F López-Muñoz, C Alamo, P García-García - Journal of ethnopharmacology, 2006 - Elsevier

Comparison of relative antioxidant activities of British medicinal plant species in vitro
D Mantle, F Eddeb, AT Pickering - Journal of Ethnopharmacology, 2000 - Elsevier

Medicinal plants and food medicines in the folk traditions of the upper Lucca Province, Italy
A Pieroni - Journal of Ethnopharmacology, 2000 - Elsevi

Πικραλίδα

Polyphenols and antioxidant capacity of Bulgarian medicinal plants
D Ivanova, D Gerova, T Chervenkov… - Journal of …, 2005 - Elsevier

Antioxidant activity and phenolic compounds in 32 selected herbs
A Wojdyło, J Oszmiański, R Czemerys - Food chemistry, 2007 - Elsevier

Indigenous knowledge and uses of medicinal plants by local communities of the Kali Gandaki Watershed Area, Nepal
AR Joshi, K Joshi - Journal of Ethnopharmacology, 2000 - Elsevier

In vitro and in vivo hepatoprotective effects of the aqueous extract fromTaraxacum officinale (dandelion) root against alcohol-induced oxidative stress
Y You, S Yoo, HG Yoon, J Park, YH Lee, S Kim… - Food and Chemical …, 2010 - Elsevier

Αγριοκυπαρίσσι

The effects of traditional antidiabetic plants on in vitro glucose diffusion
AM Gallagher, PR Flatt, G Duffy, YHA Abdel-Wahab - Nutrition research, 2003 - Elsevier

Anti-mycobacterial natural products from the Canadian medicinal plantJuniperus communis
CD Carpenter, T O'Neill, N Picot, JA Johnson… - Journal of …, 2012 - Elsevier

Antioxidant and radical scavenging properties of curcumin
T Ak, İ Gülçin - Chemico-biological interactions, 2008 - Elsevier

Juniperus sibirica Burgsdorf. as a novel source of antioxidant and anti-inflammatory agents
MM Lesjak, IN Beara, DZ Orčić, GT Anačkov, KJ Balog… - Food Chemistry, 2011 - Elsevier

… analysis of flavonoid profile, antioxidant and antimicrobial activity of the berries of Juniperus communis L. var. communis and Juniperus communis L. var. saxatilis Pall …
N Miceli, A Trovato, P Dugo, F Cacciola… - Journal of agricultural …, 2009 - ACS Publications

Χιεράτσιο

Antioxidant Properties of Taraxacum officinale Leaf Extract Are Involved in the Protective Effect Against Hepatoxicity Induced by Acetaminophen in Mice
D Colle, LP Arantes, P Gubert… - … of medicinal food, 2012 - online.liebertpub.com

Evaluation of antibacterial properties of some medicinal plants used in Iran
S Bonjar - Journal of ethnopharmacology, 2004 – Elsevier

Recent advances in Indian herbal drug research guest editor: Thomas Paul Asir Devasagayam Indian herbs and herbal drugs used for the treatment of diabetes
M Modak, P Dixit, J Londhe, S Ghaskadbi… - Journal of clinical …, 2007 - jstage.jst.go.jp

Taraxacum—a review on its phytochemical and pharmacological profile
K Schütz, R Carle, A Schieber - Journal of ethnopharmacology, 2006 - Elsevier

Κόνυζα η καναδική

Plants species in the folk medicine of Montecorvino Rovella (inland Campania, Italy)
A De Natale, A Pollio - Journal of Ethnopharmacology, 2007 - Elsevier

The effect of polyphenolic-polysaccharide conjugates from selected medicinalplants of Asteraceae family on the peroxynitrite-induced changes in blood platelet …
J Saluk-Juszczak, I Pawlaczyk, B Olas… - International journal of …, 2010 – Elsevie

Folk use of medicinal herbs of Margalla hills national park, Islamabad
MI Shinwari, MA Khan - Journal of ethnopharmacology, 2000 - Elsevier

Άνθος Χαμομηλιού

Antibacterial properties of some plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of gastrointestinal disorders
AD Alanis, F Calzada, JA Cervantes, J Torres… - Journal of …, 2005 - Elsevier

Anti-allergic activity of German chamomile (Matricaria recutita L.) in mast cell mediated allergy model
VM Chandrashekhar, KS Halagali, RB Nidavani… - Journal of …, 2011 - Elsevier

Turkish folk medicinal plants, part IV: Gönen (Balıkesir)
E Tuzlacı, PE Aymaz - Fitoterapia, 2001 - Elsevier

A review of 12 commonly used medicinal herbs
MA O'Hara, D Kiefer, K Farrell… - Archives of Family …, 1998 - triggered.clockss.org

Study of antiseizure effects of Matricaria recutita extract in mice
MR Heidari, Z Dadollahi, M Mehrabani… - Annals of the New …, 2009 - Wiley Online Library

Φλοιός Λεμονιού

Pharmacological properties of citrus and their ancient and medieval uses in the Mediterranean region
BA Arias, L Ramón-Laca - Journal of Ethnopharmacology, 2005 - Elsevier

Citrus flavonoids: Molecular structure, biological activity and nutritionalproperties: A review
E Tripoli, M La Guardia, S Giammanco, D Di Majo… - Food chemistry, 2007 - Elsevier

The use of health foods, spices and other botanicals in the Sikh community in London
DS Sandhu, M Heinrich - Phytotherapy Research, 2005 - Wiley Online Library

Medicinal plants in Mexico: Healers' consensus and cultural importance
M Heinrich, A Ankli, B Frei, C Weimann… - Social Science & …, 1998 - Elsevier

Μαύρη ραπανάκι

Antioxidant and free radical scavenging properties of squeezed juice from black radish (Raphanus sativus L. var niger) root
A Lugasi, E Dworschák, A Blázovics… - Phytotherapy …, 1998 - Wiley Online Library

Antilithiasic and Hypolipidaemic Effects of Raphanus sativus L. var. nigeron Mice Fed with a Lithogenic Diet
IG Castro-Torres… - BioMed Research …, 2012 - downloads.hindawi.com

Antioxidant and Choleretic Properties of Raphanus sativus L. Sprout (Kaiware Daikon) Extract
J Barillari, R Cervellati, S Costa… - Journal of agricultural …, 2006 - ACS Publications

Antioxidant and pro-oxidant properties of acylated pelargonidin derivatives extracted from red radish (Raphanus sativus var. niger, Brassicaceae)
LS Wang, XD Sun, Y Cao, L Wang, FJ Li… - Food and Chemical …, 2010 - Elsevier

Βυσσινιά

Traditional medicine in Sakarya province (Turkey) and antimicrobial activities of selected species
E Uzun, G Sariyar, A Adsersen, B Karakoc… - Journal of …, 2004 - Elsevier

Medicinal plants used in Kırklareli province (Turkey)
Ş Kültür - Journal of Ethnopharmacology, 2007 - Elsevier

Species diversity, uses and distribution of medicinal plants along an altitudinal gradient in Paddar valley, Northwestern Himalaya
S Kumar, S Sharma - Species diversity, 2013 - academia.edu

Herbal medicine for oligomenorrhea and amenorrhea: a systematic review of ancient and conventional medicine
AM Jazani, K Hamdi, M Tansaz, H Nazemiyeh… - downloads.hindawi.com

Φύλλο βατόμουρου

Therapeutic constituents and actions of Rubus specie
AV Patel, J Rojas-Vera… - Current medicinal …, 2004 - ingentaconnect.com

Bioactive compounds and health-promoting properties of berry fruits: a review
A Szajdek, EJ Borowska - Plant Foods for Human Nutrition, 2008 - Springer

Relaxant activity of raspberry (Rubus idaeus) leaf extract in guinea‐pig ileum in vitro
J Rojas‐Vera, AV Patel, CG Dacke - Phytotherapy Research, 2002 - Wiley Online Library

Antimicrobial effects of Finnish plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds
JP Rauha, S Remes, M Heinonen, A Hopia… - International journal of …, 2000 - Elsevier

Ρίζα φράουλας

A comparative study of analgesic property of whole plant and fruit extracts ofFragaria vesca in experimental animal models
L Kanodia, S Das - Bangladesh Journal of Pharmacology, 2008 - banglajol.info

Cardiovascular effects in vitro of aqueous extract of wild strawberry (Fragaria vesca, L.) leaves
I Mudnic, D Modun, I Brizic, J Vukovic, I Generalic… - Phytomedicine, 2009 - Elsevier

An ethnobotanical study on the usage of wild medicinal herbs from Kopaonik Mountain (Central Serbia)
S Jarić, Z Popović, M Mačukanović-Jocić… - Journal of …, 2007 - Elsevier

Correlation between the in vitro antioxidant activity and polyphenol content of aqueous extracts from Bulgarian herbs
Y Kiselova, D Ivanova, T Chervenkov… - Phytotherapy …, 2006 - Wiley Online Library

Φύλλο Ρίγανης

Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs
W Zheng, SY Wang - Journal of Agricultural and Food chemistry, 2001 - ACS Publications

Polyphenols and antioxidant capacity of Bulgarian medicinal plants
D Ivanova, D Gerova, T Chervenkov… - Journal of …, 2005 – Elsevier

Biological properties of medicinal plants: a review of their antimicrobial activity
NCC Silva, A Fernandes Júnior - Journal of venomous animals and …, 2010 - SciELO Brasil

The in vitro antibacterial activity of dietary spice and medicinal herb extracts
B Shan, YZ Cai, JD Brooks, H Corke - International Journal of food …, 2007 - Elsevier

Ρίζα μαϊντανού

Medicinal plants of Rodrigues
A Gurib-Fakim, MD Sewraj, J Gueho… - International Journal of …, 1996 - Taylor & Francis

Condiment Herbs and Spices
VE Rubatzky, M Yamaguchi - World Vegetables, 1997 – Springer

Survey on medicinal plants in the flora of Jizan Region, Saudi Arabia
A El-Shabasy - Int. J. Bot. Stud, 2016 - botanyjournals.com

Medicinal Plants Versus Skin Disorders: A Survey From Ancient to Modern Herbalism
A Parsaeimehr, SO Martinez-Chapa… - The Microbiology of Skin …, 2017 - Elsevier

Σελινόριζα

Review on the pharmacognostical & pharmacological characterization ofApium graveolens Linn
SS Fazal, RK Singla - Indo Global Journal of Pharmaceutical …, 2012 - researchgate.net

Anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of some Jordanian medicinalplant extracts
AH Atta, A Alkofahi - Journal of ethnopharmacology, 1998 - Elsevier

Effect of celery (Apium graveolens) extracts on some biochemical parameters of oxidative stress in mice treated with carbon tetrachloride
M Popović, B Kaurinović, S Trivić… - Phytotherapy …, 2006 - Wiley Online Library

An extract of Apium graveolens var. dulce leaves: structure of the major constituent, apiin, and its anti‐inflammatory properties
T Mencherini, A Cau, G Bianco… - Journal of pharmacy …, 2007 - Wiley Online Library

Antimicrobial evaluation of some medicinal plants for their anti‐enteric potential against multi‐drug resistant Salmonella typhi
P Rani, N Khullar - Phytotherapy Research, 2004 - Wiley Online Library

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ | SITEMAP
© 2018 PHARMAFSC | All Rights Reserved

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ